Schizofrenia

Rate this post

Schizofrenia to wciąż jeszcze nie do końca poznana choroba mózgu, która zaburza sposób myślenia i postrzegania świata przez osoby chore. Ludzie zdrowi postrzegają schizofreników jako dziwaków lub osoby aspołeczne. Rzeczywiście choroba nie sprzyja funkcjonowaniu w społeczeństwie, jednak można ją z powodzeniem kontrolować.

Objawy schizofrenii

Chorzy na schizofrenię żyją we własnym świecie i oderwaniu od rzeczywistości. Objawy schizofrenii mają różny charakter i różne nasilenie. Choroba przebiega dynamicznie, objawy mogą nasilać się, przechodząc w tzw. epizody psychotyczne i ustępować samoistnie lub pod wpływem leczenia. Zachowanie osób chorych w fazach remisji jest zbliżone do normalności, podczas gdy w czasie epizodów może być postrzegane przez otoczenie jako co najmniej dziwne, a w skrajnych przypadkach wręcz szokujące. Dzieje się tak dlatego, że chory nie potrafi odróżnić własnych urojeń od rzeczywistości.

Ponieważ choroba jest w rzeczywistości całą grupą zróżnicowanych zaburzeń psychicznych, w zależności od rodzaju choroby u chorych mogą wystąpić:

 • objawy paranoi (schizofrenia paranoidalna) – osoby chore uważają się za prześladowane i zagrożone przez otoczenie, konkretne lub wyimaginowane osoby,
 • objawy dezorientacji i dezorganizacji (schizofrenia hebefreniczna) – charakteryzują się nieadekwatnością zachowań na rzeczywiste sytuacje, u chorych mogą pojawiać się zaburzenia mowy, zachowania dziecinne, brak emocji, niezdolność do zadbania np. o higienę osobistą,
 • objawy katatonii (schizofrenia katatoniczna) – chorzy w ogóle nie reagują na otoczenie i pozostają w bezruchu.

W niektórych przypadkach objawy są nieswoiste, tzn. nie można przypisać ich jednemu typowi schizofrenii – w tej sytuacji diagnozowana jest schizofrenia niezróżnicowana.

Przyczyny schizofrenii

Przyczyny schizofrenii nie zostały dokładnie rozpoznane. Opierając się głównie na statystykach, występujących objawach i charakterze choroby schizofrenię uznano za zaburzenie o charakterze biologicznym. Jej pojawieniu się i rozwojowi sprzyjają:

 • cechy genetyczne – choć nie zawsze jest dziedziczona, to jednak choroba ma tendencję pojawiania się w niektórych rodzinach o szczególnych predyspozycjach,
 • zaburzenia chemiczne w mózgu – u osób chorych na schizofrenię diagnozowana jest nadprodukcja dopaminy, która jest neuroprzekaźnikiem. Zaburzenie równowagi dopaminowej skutkuje zaburzeniami reakcji na bodźce,
 • nieprawidłowa struktura i funkcjonowanie mózgu,
 • czynniki środowiskowe – uważa się, że na wystąpienie i rozwój choroby mają czynniki takie, jak ekspozycja na toksyny, narkotyzowanie się, stres psychiczny.

Leczenie schizofrenii

Choć schizofrenii nie można wyleczyć, można ją z powodzeniem kontrolować. Leczenie schizofrenii w szczególności polega na:

 • stosowaniu leków przeciwpsychotycznych w celu eliminacji urojeń i halucynacji oraz zaburzeń myślenia,
 • psychoterapii, która skupia się na uczeniu pacjenta rozpoznawania symptomów choroby, eliminacji czynników ryzyka, odpowiedniego reagowania na pojawiające się objawy i nauce zachowań umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • hospitalizacji – w ściśle określonych, ciężkich przypadkach, gdy leczenie ambulatoryjne jest niewystarczające.

Rzadko stosowaną, ale skuteczną metodą leczenia najcięższych przypadków jest terapia elektrowstrząsami.

2 odpowiedzi do artykułu “Schizofrenia

 1. Może

  A może schizofrenia wcale nie jest chorobą? Tak mało wiemy o możliwościach ludzkiego mózgu, a tak łatwo przypinamy łatkę chorych osobom, które może są znacznie bardziej rozwinięte niż my. Może jest właśnie zupełnie odwrotnie, że to ludzie w większości mają bardzo ubogie wnętrze, a uważani przez nas za chorych w rzeczywistości są mniej lub bardziej rozwinięci i potrafią więcej niż my?

  1. Do "moża"

   Bez urazy, ale jeśli myślisz, że schizofrenia może nie być chorobą i to wszyscy inni nie są normalni, to chyba czas zgłosić się do lekarza specjalisty. To właśnie pierwsza oznaka choroby psychicznej – przekonanie, że to cały świat jest w błędzie, a Ty jedyny, światło narodu, zmierzasz we właściwym kierunku…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *