Czytelnia

Właściwości czystka

Leczenie za pomocą środków leczenia farmakologicznego, terapii ruchowej lub też w warunkach szpitalnych, przez dokonywanie zabiegów lub bardziej skomplikowanych operacji, nie zawsze jest do końca efektywne. Szereg dolegliwości towarzyszących określonemu schorzeniu sprawia, że takie leczenie przebiega często przy ciężkim, ogólnym…

Objawy choroby psychicznej dziecka

Objawy choroby psychicznej dziecka    Choroba psychiczna dziecka nie zawsze musi objawiać się urojeniami, omamami czy stanami lękowymi chociaż takie symptomy oczywiście mogą mieć miejsce. Zaburzenia na tle psychicznym we wstępnej fazie są bardzo często łagodne a tym samym trudne…

Różne oblicza cukrzycy

Cukrzyca to jedna z najczęściej występujących chorób we współczesnej Europie. Dotknąć może każdego, bez względu na wiek i płeć. Wynika z zaburzeń produkcji insuliny przez trzustkę i charakteryzuje się hiperglikemią, co doprowadzić może do uszkodzenia i niewydolności narządów, przewlekłego osłabienia…