adhd leczenie

ADHD

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, to schorzenie psychiczne, które przy wczesnym diagnozowaniu i odpowiednim leczeniu nie musi utrudniać życia. Warto pamiętać o tym, że samodzielne określenie, czy dziecko ma ADHD nie jest możliwe – przy niepokojących…